Veranderen

Welkom bij het jaarverslag van de VNG. Het jaar 2021 moest in het teken staan van veranderen. De grenzen van bestaande systemen zijn bereikt, grote veranderingen zijn nodig. Maar feitelijk was 2021 een onbestemd jaar, gemeenten stonden in de wachtstand.

Voorzitter Jan van Zanen van de VNG maakt zich zorgen omdat nieuwe colleges en gemeenteraden nog steeds voor grote financiële vraagtekens staan. Het wordt een kluif voor de nieuwe gemeentebesturen om te investeren en een sluitende meerjarenbegroting te maken. Structurele financiële afspraken en betere interbestuurlijke verhoudingen zijn nodig om te bouwen aan krachtige gemeenten.

De VNG in 2021

De VNG maakte zich in 2021 hard voor voldoende financiële middelen, een gelijkwaardige relatie met het rijk en meer aandacht voor de uitvoering van wetten en regels. Dit is nodig om aan het werk te kunnen met grote veranderingen, zoals de energietransitie en de woningopgave. De inzet had op punten succes, zo kregen gemeenten gelijk in de strijd om het geld voor de jeugdzorg. En de notie dat gemeenten langjarige financiële zekerheid nodig hebben, wint terrein in Den Haag.

2021 stond in het teken van de trage kabinetsformatie. De coronamaatregelen hadden grote gevolgen voor inwoners en ondernemers. De VNG organiseerde dat gemeenten een stem kregen in Den Haag, bracht gemeenten samen in netwerken om van elkaar te leren, en faciliteerde de gezamenlijke uitvoering. Kortom, we deden er alles aan om het collectief van gemeenten zo goed mogelijk te benutten.

Lees verder

Feiten en cijfers

8201

Totaal aantal geregistreerde vragen
bij Klantcontactcentrum (KCC)

Binnengekomen vragen, verdeeld over thema’s:

84

Ledenbrieven

2853

Deelnemers forum
omgevingswet

Top 5 van meest gelezen nieuwsberichten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden. Met elkaar werken we aan een sterke lokale overheid en dat doen we sinds 1912. Van oudsher heeft de VNG drie kerntaken: belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening. Zoals de gemeente er is voor al haar inwoners en ondernemers, zo is de VNG er voor alle Nederlandse gemeenteraadsleden, bestuurders en ambtenaren.