Verhalen en interviews

Bouwen aan sterke netwerken. De kennis en kracht die er is in gemeenten samenbrengen om de overheid beter te maken. Als vereniging stevig aan de weg timmeren in Den Haag, zodat gemeenten hun werk goed kunnen doen. Dat zijn de elementen in de verhalen en interviews over de onderwerpen die het beeld bepaalden van 2021.

Verhaal

Een begin van veranderen

In 2021 is duidelijk geworden dat de samenleving en het openbaar bestuur aan verandering toe zijn. De grenzen van bestaande systemen zijn bereikt, zoals is gebleken uit de toeslagenaffaire, de wooncrisis, klimaatverandering, de stikstofcrisis en de kansenongelijkheid die scherper op tafel is komen te liggen door corona. De samenleving moet grote veranderingen doormaken en doorvoeren.

Lees meer

Verhaal

Samenwerken als 1 overheid

Een effectieve overheid werkt samen als 1. Dat vraagt om een gelijkwaardige relatie tussen de centrale, provinciale en lokale overheid, een goede aansluiting van beleid met uitvoering, en een sterke uitvoeringspraktijk. De VNG spant zich daarvoor in.

Lees meer

Verhaal

De strijd om het geld voor de jeugdzorg

Eelco Eerenberg voelt nog de spanning van het moment. Het appje met de boodschap dat het rapport van de Commissie van Wijzen er was. ‘Je vergat je agenda, dook in je iPad, scande razendsnel de conclusies en daar stond het gewoon: gemeenten hebben gelijk!’

Lees meer

Verhaal

In 4 sporen naar een nieuw kabinet

Een duidelijke boodschap met 4 sporen: dat was de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie. Het verhaal kwam tot stand dankzij veel overleg, afstemming met de leden en een vasthoudende lobby. Hoe ging dat in zijn werk? Een kijkje in de keuken van de vereniging.

Lees meer


Duo-interview

De gemeente is het oliemannetje

Herstel en het versterken van de veerkracht in de samenleving zijn hard nodig na corona. De schade is enorm. Schulden bij winkeliers, kappers, horecaondernemers en de cultuursector. Jeugdigen liepen leerachterstand op. De kwetsbare mensen kregen de hardste klappen. Gemeenten spelen een grote in het maatschappelijk herstel, zeggen Paul Depla en Boaz Adank.

Lees meer

Duo-interview

Wij houden een kritische spiegel voor

Tienduizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Edith van Ruijven en Jeannette Nkwetta Ajong – de Ridder organiseren vanuit de VNG de randvoorwaarden en de ondersteuning voor gemeenten in de Hersteloperatie Toeslagen, in een soms lastig spanningsveld van politieke ambities en wat in de uitvoering mogelijk is. ‘We stellen het rijk tot vervelens toe bij elke voorgenomen regeling de vraag of het uitlegbaar, uitvoerbaar en juridisch houdbaar is.’

Lees meer

Duo-interview

Stop het jojo-beleid in asielopvang

De noodkreet vanuit Ter Apel, een aanwijzing van het kabinet aan gemeenten voor de opvang van asielzoekers, overlast door veiligelanders. Asiel en integratie is een grote logistieke en sociale gemeentelijke opgave. Het lukte gemeenten om de achterstand in opvang weg te werken en ze maakten grote stappen in huisvesting.

Lees meer

Duo-interview

We waren onderdeel van een onvoorstelbare ramp

Hevige neerslag en hoog water veroorzaakten in juli een zware overstromingsramp in Zuid-Limburg. De ravage was enorm. Honderden mensen moesten hun huizen uit, wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul was één van hen. De watersnood onderstreept de urgentie van klimaatadaptatie, zeggen Patrick van der Broeck en Carlo Vankan.

Lees meer