VNG Bedrijven

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. We hebben als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Naast de vereniging vallen onder de VNG 5 bedrijven:

VNG International

VNG International ondersteunt de leden van de VNG bij hun internationale samenwerking en versterkt het democratisch lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en landen in transitie. De kwaliteit van het lokaal bestuur heeft veel impact op het leven van burgers. VNG International voert veel internationale projecten en programma’s uit en zet daarbij ook de kennis in van bestuurders en ambtenaren van gemeenten in Nederland.

Lees meer


VNG Realisatie

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. Ze doet dat voor alle gemeenten, met gemeenten, de beleidsdirecties van de VNG en maatschappelijke partners.

Lees meer


VNG Connect

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. Ze doet dat voor alle gemeenten, met gemeenten, de beleidsdirecties van de VNG en maatschappelijke partners.

Lees meer


VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten bij risicobeheer en scenariodenken. Het doel is de gemeentelijke organisatie zo in te richten dat de gewenste maatschappelijke resultaten worden gehaald.

Lees meer


VNG Naleving

Gemeenten ondersteunen bij toezicht en handhaving in het sociaal domein: dat is het werk van VNG Naleving.

Lees meer