VNG International

De kwaliteit van het lokaal bestuur heeft veel impact op het leven van burgers. In Nederland en wereldwijd. VNG International draagt bij aan de versterking van democratisch lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en landen in transitie. Ook ondersteunen we de leden van de VNG bij internationale samenwerking.  We voeren veel internationale projecten en programma’s uit en zetten daarbij ook de kennis in van bestuurders en ambtenaren van Nederlandse gemeenten. We zijn actief in 39 landen.

Een woelig jaar

Toenemende internationale onrust en de voortdurende coronapandemie hadden een grote impact op het werk van VNG International in 2021. Er werd veerkrachtig mee omgegaan. Zo leverde een crowdfundingactie binnen de VNG een mooi bedrag op voor onze collega’s in Myanmar die na de staatsgreep zonder werk kwamen te zitten. Door de pandemie en de onrust werd de uitvoering van projecten vertraagd. Niettemin zijn veel positieve resultaten behaald, onder meer dankzij de investeringen die we deden in een hybride aanpak van levering van diensten op afstand. We slaagden erin om samen met opdrachtgevers, ontvangende partijen, partners en lokale collega’s tot aangepaste uitvoering te komen, waardoor het werk ook in het roerige 2021 bleef doorgaan.

Ondersteuning gemeenten in Oekraïne

Eind 2021 namen de spanningen in Oekraïne toe. We ondersteunden een aantal gemeenten in het gebied, door gezamenlijk te werken aan plannen voor crisis- en risicomanagement. Daarbij werden onderdelen van de Nederlandse aanpak, zoals intergemeentelijke samenwerking en het inzetten van vrijwilligers, gecombineerd met de methodologie van strategische planning. De samenwerking vond plaats in het kader van het programma Democratic Governance East van United States Agency for International Development (USAID).

Hybride aanpak: levering op afstand

In 2021 is minder dan gebruikelijk internationaal gereisd en is veel ondersteuning vanaf afstand geboden. Dat dit succesvol kon, is te danken aan ons internationale netwerk, goede lokale contacten en de investering die we deden in een hybride aanpak van levering van diensten op afstand. ‘Distant learning’ en ‘distant delivery’ maken nu onderdeel uit van onze manier van werken.


€ 50 miljoen

De komende 5 jaar is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar in 1 overkoepelend programma van strategische samenwerking van VNG International met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is een voortzetting van jarenlange succesvolle samenwerking. Het programma is gericht op 4 thema’s: veiligheid en rechtsorde, migratie, economische ontwikkeling en watermanagement. Het zal in eerste instantie worden uitgevoerd in 10 landen, voornamelijk in Afrika.


Jeugdbeleid

Het International Development Center for Innovative Local Governance (CILG) is ons regionale kantoor voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het is gevestigd in Tunesië. Het voert diverse programma’s uit die de slagkracht van het lokale bestuur in de regio vergroten. Een van die programma’s is gericht op het verbeteren van het gemeentelijke jeugdbeleid, een programma van de EU met een budget van € 9 miljoen.

Projecten gestopt of opgeschort

In diverse landen waar wij actief zijn, nam in 2021 de onrust toe. Staatsgrepen in Mali, Myanmar, Soedan en de machtsstrijd in Ethiopië hadden directe en serieuze gevolgen voor het werk in die landen. Door deze en andere geopolitieke onrust, waren we gedwongen om in een aantal landen projecten te stoppen of op te schorten. De projecten in Myanmar werden grotendeels beëindigd en de situatie in Ethiopië verslechterde dermate snel dat tijdelijk alle internationale staf uit het land moest worden teruggetrokken.