VNG Realisatie

VNG Realisatie werkt aan ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. Samen met onze leden, de gemeenten, werken we aan een sterke uitvoering.

Jaar van verandering

Voor VNG Realisatie was 2021 een jaar van verandering. Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een nieuwe organisatievorm, waarbij een nieuwe topstructuur, een vernieuwd managementteam en een organisatie-inrichting gebaseerd op de 4 fases: Weten, Proberen, Maken & Beheren zijn geïntroduceerd. Ook werkten we aan een helder overzicht van alle producten en diensten. Dit alles met het doel om scherper te kunnen sturen op resultaat, met meerwaarde voor onze leden.

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

VNG Realisatie geeft uitvoering aan een groot deel van het GGU-portfolio (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Dit portfolio bestaat uit vele producten en diensten, die gemeenten dagelijks voordeel opleveren. Voorbeelden zijn de Informatiebeveiligingsdienst gemeenten, het Ketenbureau i-Sociaal Domein, Waarstaatjegemeente.nl en gezamenlijke inkoop, onder meer van mobiele datacommunicatie.

In 2021 is voor het eerst samen met de VNG een overzicht van het gehele GGU-portfolio gemaakt en zijn de plannen voor 2022 gezamenlijk bepaald. In het VNG Jaarplan 2022 zijn alle activiteiten op het gebied van beleid en uitvoering samengebracht.

Common Ground

Gemeenten, marktpartijen en mede-overheden bouwen gezamenlijk aan een nieuwe gemeentelijke informatievoorziening. Ze doen dat volgens de principes van Common Ground. Het moet gemeenten in staat stellen om sneller en flexibeler te vernieuwen en met een moderne informatievoorziening beter in te spelen op maatschappelijke vraagstukken. Dit is een langjarig traject, waarin wordt gewerkt volgens een transitiestrategie en een routekaart.

In 2021 kwamen de door een aantal gemeenten ontwikkelde toepassingen ‘Huishoudboekje’ en ‘Registratie vakantieverhuur’ beschikbaar voor alle gemeenten. Ook is in 2021 een componentencatalogus beschikbaar gekomen die inzicht biedt in alle componenten en producten die zijn ontwikkeld. En er zijn 8  nieuwe standaarden voor gegevensuitwisseling vastgesteld, die werken volgens de principes van Common Ground.

64

Initiatieven van tientallen gemeenten.

4

Winnaars in 4 categorieën

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

VNG Realisatie werkte in 2021 nauw samen met de VNG-beleidsdirectie Inclusieve samenleving, in het ondersteunen van gemeenten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire. Er werd een breed ondersteuningspakket voor gemeenten opgezet, met onder meer webinars, factsheets en 2 keer per week een bespreekuur voor alles waar gemeenten tegenaan liepen. Edith van Ruijven, programmamanager Hersteloperatie Toeslagen gemeenten bij VNG Realisatie, en Jeannette Nkwetta Ajong – de Ridder, senior beleidsadviseur bij VNG Inclusieve Samenleving, vertellen erover in een interview in dit jaarverslag.

2.487

Aanvragen- en meldingen over informatiebeveiliging

542

Privacyaanvragen

276

Incidenten met een hulp-, coördinatie- of ondersteuningsvraag

Informatiebeveiliging

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) bood gemeenten volop ondersteuning bij informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Risico’s rond de informatievoorziening werden op verschillende manieren zichtbaar en tastbaar. Zo werden 2 gemeentelijke samenwerkingsverbanden getroffen door ernstige ransomwareaanvallen. In december moesten alle gemeenten actie ondernemen toen een ernstige kwetsbaarheid in Apache Log4J aan het licht kwam.